26 Mayıs 2024 Pazar

Şike yasası değiştiriliyor

Ak Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ve BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan tarafından TBMM Başkanlığına sunulan teklif, sporda şike ve teşvik cezalarının azaltılmasını öngörüyor.

Sporda şike ve teşvik cezaları azaltılıyor.

Ak Parti, CHP, MHP ve BDP grup başkanvekillerinin ortak imzayla TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda değişiklik yapıyor. Buna göre, “şike ve teşvik” primi maddesinde yapılan değişiklikle, belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişiye 5 yıldan 12 yıla kadar hapis yerine, “bir yıldan 3 yıla” kadar şeklinde değiştiriliyor.

Teklifle; suçun federasyon veya spor kulüpleri ile spor alanında faaliyet gösteren tüzel kişilerin genel kurul ve yönetim kurulu başkan veya üyeleri, teknik veya idari yöneticileri ile kulüplerin ve sporcuların menajer veya temsilciliğini yapan kişiler tarafından işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılacak.

Şike ve teşvik primi kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyecek, verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilemeyecek ve ertelenemeyecek. Ayrıca, bu madde kapsamına tanımlanan suçların, bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi halinde, TCK’nın zincirleme suça ilişkin hükümlerine göre, tek cezaya hükmedilecek. Ancak, verilen ceza yarısından 3 katına kadar artırılacak.

Bu maddede tanımlanan suçlardan dolayı hakkında soruşturma başlatılan kişinin soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının talebi üzerine sulh ceza hakimi tarafından, kovuşturma evresinde Cumhuriyet savcısının talebi üzerine veya resen mahkeme tarafından soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar, spor federasyonlarında ve kulüplerinde yönetim kurulu başkanı ve üyesi, denetim kurulu üyesi, denetçi olarak ve sair idari görev yapmasının yasaklanmasına karar verilecek. Verilen karar üzerine kişinin kulüple olan görev ilişkisi derhal sona erdirilecek. Bu kararla ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanunu’nun itiraza ilişkin hükümleri uygulanacak. İtiraz, kararın derhal uygulanmasını engellemeyecek.

Bazı cezalar indiriliyor

Teklifle, spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulmasına ilişkin cezalar da indiriliyor. Buna göre, mevcut yasada “esasen bulundurulması suç oluşturmamakla beraber yasak kapsamına giren alet veya maddeleri spor alanlarına sokan kişiye üç aydan bir yıla” kadar öngörülen hapis cezası, “bir yıla kadar hapis” olarak değiştiriliyor.

Spor alanlarına; bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri seyircilere temin etmek amacıyla spor alanına sokan veya spor alanında seyircilere temin eden kişi için “iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası”, “6 aydan iki yıla kadar hapis”, bu alet veya maddeleri spor alanında kullanan kişi, bu suretle müsabaka düzeninin bozulması halinde, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, “bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası” yerine ise “3 aydan bir yıla kadar hapis” cezası getiriliyor.

Hakaret içeren tezahürat maddesi kapsamında; spor alanlarında veya çevresinde toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç işlemediği takdirde, “altı aydan iki yıla kadar hapis cezası” yerine “3 aydan bir yıla kadar hapis cezasına” çarptırılacak.

Spor alanlarına usulsüz seyirci girişi suçu, spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişi tarafından işlenirse, hakkında “üç aydan bir yıla kadar hapis cezası” yerine idari para cezası verilecek. İdari para cezasının miktarı da “50 günden az olamaz” şeklinde değiştiriliyor. Ayrıca, spor alanlarına, spor müsabakalarını izlemek amacıyla bu Kanun hükümlerine aykırı olarak seyirci kabul eden veya kabul edilmesini sağlayan kişiye “üç aydan bir yıla kadar” öngörülen hapis cezası ise “elli günden az olmamak üzere idari para cezası” olarak değiştiriliyor.

Mahkemeler değişecek

Müsabaka için seyircilerin kabulüne başlanmasından itibaren müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadarki zaman içinde yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişi, “üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası” yerine, “20 günden az olmamak üzere adli para cezası” alacak.

Fiilin müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozması halinde, fail hakkında “bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası” ise “3 aydan bir yıla kadar hapis cezası” olarak değiştiriliyor.

Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı yargılama yapmaya Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği asliye veya ağır ceza mahkemeleri değil, sulh ve asliye mahkemesi yetkili olacak.

- Sponsor Bağlantı -
- Sponsor Bağlantı -

BANKO İDDAA TAHMİNLERİ