26 Mayıs 2024 Pazar

Federasyon kaçmaya devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, hukuki konularda karar alma yetkisi hukuk kurullarına devrettiğini açıkladı.

TFF’den yapılan yazılı açıklama;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, hukuki konulara ilişkin verilecek kararların, idari karar organı olan TFF Yönetim Kurulu yerine, 5894 sayılı Kanun’da belirtilen TFF Hukuk Kurulları tarafından verilmesini benimsedi. TFF Yönetim Kurulu UEFA, FIFA ve futbolda söz sahibi diğer ülke federasyonlarının düzenlemelerini de göz önünde bulundurarak talimatlarında çeşitli değişiklikler yaptı.

2008’den bu yana farklı zaman dilimlerinde yapılan değişikliklerin tamamlayıcısı olmak üzere gerçekleştirilen son talimat değişiklikleriyle; TFF Yönetim Kurulu’nun yetkisinde bulunan ceza niteliğindeki hükmen mağlubiyet kararı, ihraç, puan tenzili ve küme düşürme cezalarını gerektiren fiillere ilişkin karar yetkisi, evrensel hukuk normları ile FIFA ve UEFA düzenlemelerinin yanısıra TFF Kanun ve Statüsü hükümleri de göz önünde bulundurularak Disiplin Kurullarına devredildi.

Yapılan değişikliklerle, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 20. maddesi çerçevesinde yarıda kalan müsabakalarla ilgili puan tenzili cezası verme yetkisi, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22. maddesinin (i) bendi çerçevesinde hükmen mağlubiyet cezası verme yetkisi, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesinin (e) bendi uyarınca ihraç cezası verme yetkisi ve Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesinin (d) bendi uyarınca müsabaka sonucunu etkileme eylemleriyle ilgili küme düşürme kararı verme yetkisi Disiplin Kuruluna verildi.

Böylece, kulüpler açısından müsabaka sonucunu etkileme eylemiyle ilgili uygulanacak yaptırımlar hakkında karar verme yetkisi de Disiplin Kuruluna devredildi.  Yapılan değişikliğe göre; TFF Etik Kurulu kulüplerle ilgili inceleme yaparak, hazırlayacağı raporunu TFF Yönetim Kuruluna sunacak. Yönetim Kurulu da müsabaka sonucunu etkilediği şüphesi bulunan kulüpleri, gerekli disiplin yargılamasının yapılması için Disiplin Kuruluna sevk edecek. Disiplin Kurulu da yapacağı disiplin yargılaması neticesinde nihai kararını verecektir.

3 yıllık periyotta gerçekleşen değişikliklerin ilk adımı, 5719 sayılı Kanun’la değişik 3813 sayılı eski “Türkiye Futbol Federasyonu’nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” hükmüyle, kulüpler, futbolcular, teknik adamlar, futbolcu temsilcileri arasındaki parasal ihtilaflara karar verme yetkisinin TFF Yönetim Kurulu’nun görev alanından çıkartılarak bağımsız bir yargı kurulu olan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na devri olmuştur.

Daha sonra, 2009 yılında yürürlüğe giren 5894 sayılı “Türkiye Futbol Federasyonu’nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ve TFF Statüsü ile de hukuki konuların hukuk kurulları tarafından karara bağlanması anlayışı perçinlenmiştir. Bu çerçevede, UEFA Kulüp Lisans sistemi ve Ulusal Kulüp Lisans sistemi uyarınca, kulüplerin sağlamaları gereken asgari kriterleri değerlendirmek üzere TFF Kulüp Lisans Kurulu kurulmuş ve evvelce TFF Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan bu husus, bu yeni Hukuk Kurulunun uhdesine bırakılmıştır. Ayrıca etik değerleri korumak ve özellikle de şike ve teşvik primi iddialarını incelemek üzere tamamı deneyimli hukukçulardan oluşan Etik Kurulu oluşturulmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu ayrıca, TFF Kanunu ve TFF Statüsü’nün benimsediği ilkeler uyarınca, TFF Statüsü’nün yürürlüğe girmesini müteakip Temmuz 2009’da Futbol Müsabaka Talimatı’nı değiştirerek, evvelce TFF Yönetim Kurulunun uhdesinde bulunan hükmen mağlubiyet kararı verme yetkisi, bazı ihlaller açısından Disiplin Kurullarına devredilmiştir.

Müsabaka sonucunu etkileme eylemleriyle ilgili karar verme yetkisine ilişkin FIFA, UEFA ve diğer ulusal ülke federasyonlarının düzenlemeleri özetle aşağıdaki şekildedir:

FIFA
Şike ilgili konularda disiplin cezası verme yetkisi FIFA Disiplin Komitesinin yetkisi dâhilindedir. 

UEFA
UEFA’da şahıslar ve kulüpler hakkında şike ile ilgili ceza kararı vermeye UEFA Kontrol ve Disiplin Birimi yetkilidir.

Hollanda
Federasyonları bünyesinde “Integrity Committe” (Etik Komitesi) bulunmakta, bu komite şike gibi konularda ilk incelemeyi yapmak ve ihlal gördüğü durumlarda gerekli işlemlerin başlatılması için dosyayı disiplin savcısına göndermekle görevli. Akabinde Disiplin savcısı dosyayı Disiplin Komitesine sevk ediyor. Disiplin Komitesi şike iddiaları ile ilgili konularda hem kulüpler hem de kişiler hakkında karar veriyor

İngiltere
İngiltere’de şike iddiaları ile ilgili konularda hem kulüpler hem de kişiler hakkında karar verme yetkisi Disiplin Komisyonuna aittir. Federasyon bünyesinde 120 kişiden oluşan bir Disiplin Panelleri bulunmaktadır. Disiplin ihlaline ilişkin iddiaların ortaya çıkmasından sonra, bu panel içerisinden uzmanlık alanlarına göre 3-4 kişilik bir Disiplin Komisyonu oluşturulmaktadır.

Fransa
Fransa’da: şike konusunda kararı diğer tüm disiplin dosyalarında olduğu gibi Profesyonel Liglerde yer alan takımlar açısından ilk derecede Profesyonel Lig’in (LFP) Disiplin Komitesi, amatör müsabakalarda ilgili amatör ligin Disiplin Komitesi karar veriyor.

İtalya
İtalya’da Futbol Federasyonu Kapsamında oluşturulan “Disiplin Komisyonu” şike ile ilgili disiplin konularında hem kişiler hem de kulüpler hakkında karar vermekle yetkili ve görevlidir. Disiplin Komisyonu üyelerinin mutlaka hukukçu (eski hakim, avukat, akademisyen gibi) olması gerekiyor.

İspanya
İspanya’da Disiplin Komitesi şike ile ilgili disiplin konularında hem kişiler hem de kulüpler hakkında karar vermekle yetkili ve görevlidir. Disiplin Komitesi 3 üyeden oluşuyor ve bu üyelerin mutlaka hukukçu olması gerekiyor.

Ukrayna
Ukrayna Futbol Federasyonu Kontrol ve Disiplin Komitesi şike ile ilgili disiplin konularında hem kişiler hem de kulüpler hakkında karar vermekle yetkili ve görevlidir.

Belçika
Belçika’da şike konusunda karar verme yetkisi Profesyonel Futbolda Şike ile Mücadele Komisyonundadır.  Bu komisyon 5 kişiden oluşmaktadır. Komisyon üyelerinin 3 tanesinin hukukçu olması zorunlu, bu hukukçuların da tercihen ceza hukuku, suç soruşturması ve disiplin hukuku alanlarında uzman olmaları aranıyor.

Almanya
Almanya’da şike ile ilgili konularda karar vermeye Federasyonun Disiplin Birimi yetkilidir.

İsviçre
İsviçre’de, İsviçre Futbol Federasyonu Kontrol ve Disiplin Komitesi şike ile ilgili olarak hem kişiler hem de kulüpler hakkında soruşturma yapmak ve disiplin cezası vermekle yetkili ve görevlidir.

Portekiz
Portekiz’de Profesyonel Portekiz Futbol Ligi Disiplin Komisyonu şike ile ilgili olarak hem kişiler hem de kulüpler hakkında soruşturma yapmak ve disiplin cezası vermekle yetkili ve görevlidir.

Çek Cumhuriyeti
Çek Futbol Federasyonu Disiplin Konseyi, hem kişiler hem de kulüpler hakkında şikeden dolayı karar vermektedir.

Yunanistan
Yunanistan’da Disiplin Kurulu, şike ile ilgili olarak hem kişiler hem de kulüpler hakkında soruşturma yapmak ve disiplin cezası vermekle yetkili ve görevlidir.

Lüksemburg
Lüksemburg’da Futbol Federasyonu Mahkemeleri’nin müsabaka sonucunu etkileme eylemlerinden dolayı hem kişiler hem de kulüpler hakkında disiplin soruşturması yapmak ve ceza vermekle yetkilidir.

- Sponsor Bağlantı -
- Sponsor Bağlantı -

BANKO İDDAA TAHMİNLERİ