29 Şubat 2024 Perşembe

Olcan adım adım İstanbul’a

Önceki görüşmeler sırasında Trabzonspor baş­kanı İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu “Bü­yük he­def­le­ri­miz var. İs­tan­bul’da kay­bo­lur­sun, se­ni bı­rak­ma­yız demiş­ti. Ol­can ise “Ai­lem ile gö­rü­şe­yim” di­ye­rek top­lan­tı­dan ay­rıl­mış­tı. Olcan Adın, menajeri ara­cı­lı­ğıy­la yö­ne­ti­me dö­nüş yap­tı ve “Mü­sa­ade edin” ay­rı­la­yım gö­rü­şü­nü tek­rar­la­dı.

Ol­can yönetime gönderdiği mesajda te­da­vi gö­ren ba­bası­nın du­ru­mu­nu da ek­le­di. “Ba­bam İs­tan­bul’da te­da­vi görüyor. Onun­la daha ya­kın­dan il­gi­len­me­li­yim” de­di­ği ve an­la­yış bek­le­di­ği öğ­re­nil­di.

Olcan için şuana kadar en yüksek bonservis bedelini 5 milyon Euro ile Beşiktaş yaptı. Trabzonspor ise Olcan Adın için 6 milyon euro talep ediyor.

 

- Sponsor Bağlantı -
- Sponsor Bağlantı -

SON HABERLER